UE

Projekty realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELMASZ Bogdan Krzysiak współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013


„Dywersyfikacja działalności P.H.U. ELMASZ poprzez uruchomienie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów”

Nr projektu: 09.09-WND-RPLU.01.02.00-06-001/10
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje.
Nazwa Działania: Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstwa

„Nowoczesny warsztat samochodowy sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa P.H.U. Elmasz Bogdan Krzysiak”

Nr projektu: 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-138/12
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje.
Nazwa Działania: Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstwa

„Nowoczesny warsztat samochodowy sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa P.H.U. Elmasz Bogdan Krzysiak”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Elmasz Bogdan Krzysiak, ul. Abramowicka 37 B, 20-442 Lublin

W wyniku realizacji projektu oferta naszego przedsiębiorstwa rozszerzyła się o następujące usługi:

  • wulkanizacja TIR
  • ustawienie zbieżności kół samochodowych osobowych, dostawczych i ciężarowych
  • naprawa i serwis klimatyzacji samochodów osobowych dostawczych i ciężarowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013