Przeglądy rejestracyjne

Lp.WyszczególnienieWymagane badanie podstawoweCena PLN brutto
1Okresowe badanie techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1,98,00
1.3 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00
1.4przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c78,00
1.5pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)TAK85,00
1.6taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)TAK42,00
1.7pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)TAK50,00
1.8pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)TAK63,00
1.9pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)TAK48,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
2.2ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00
2.3połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
2.4toksyczności spalin14,00
2.5poziomu hałasu20,00
2.6geometrii kół jednej osi36,00
2.7działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.8wszystkich innych usterek łącznie20,00
3Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1motocykl,motorower, ciągnik rolniczy116,00
3.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c.,

pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
169,00
3.3przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.92,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu220,00
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)TAK94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)220,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)TAK94,00
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)TAK42,00
6.2który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)TAK50,00
6.3który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)TAK85,00
6.4do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)TAK48,00
6.5w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne)TAK82,00
7Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy135,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze321,00
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób348,00
7.4ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.51,00